Informació tècnica

BENDI fabrica vàlvules de motor de combustió interna. Hi ha principalment dos tipus diferents de vàlvules utilitzades en motors de combustió interna, diferenciats com a vàlvula d’admissió i vàlvula d’escapament. Les vàlvules anomenades vàlvules del motor d’admissió permeten que la barreja de combustible i aire entri al cilindre i la vàlvula d’escapament permet evacuar el cilindre. Aquest procés té lloc contínuament al motor per funcionar.

fg